Publikationer


Et udvalg af bøger, kapitler og artikler

 

Bøger:


Nationalitet. Aarhus Universitetsforlag, 2019.


Det digitale massemenneske. People’s Press, 2019.


Det usandsynlige land. Nationsbygning og disintegration i Canada, 1600-2015. Doktordisputats, Aarhus Universitet, 2019.


Op omkring Island – En kulturhistorisk rejsedagbog. Gyldendal, 2016.


(Red.) Bringing Culture Back In. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2016.


Det demente samfund: Historieløshed i nutidskulturen. Kristeligt Dagblads Forlag, 2014.


(Red.) Conflicted Pasts and National Identities: Narratives of War and Conflict. Aarhus Universitetsforlag, 2014.


(Red.) Folkestyrets rugekasser: Frivillige foreninger og folkestyre. Aarhus Universitetsforlag, 2014.


(Red. med Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning) Developing Democracies: Democracy, Democratization, and Development. Aarhus Universitetsforlag, 2013.


(Red.) The Nation-state in Transformation. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2010.


Republikken Danmark. København: Informations Forlag, 2011.


Forsvar for nationen: Nationalstaten under globaliseringen. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2006.


(Red. med Irene Gilsenan Nordin og Britta Olinder). Re-Mapping Exile. Aarhus: Aarhus University Press, 2005.


(Red. med Eamon Maher. Engaging Modernity: Readings of Irish Politics, Culture and Literature at the Turn of the Century. Dublin: Veritas, 2003. 


Irland efter hungersnøden. København: Gad, 2002.


(Red. med Karl-Heinz Westarp) Ireland Towards New Identities. Aarhus: Aarhus Universitet/The Dolphin.


Den irske verden. Nationalstaten under globaliseringen. København: Samleren, 1996.

 

Kapitler og artikler


"Nationalhistorie efter modernismen. Folkebegrebet i lyset af Europas store fortællinger". K&K Kultur og Klasse, nr. 17 2014.


"Democracy as Dialogue and Partnership: The Democratic Philosophy of Hal Koch in Light of Democratic 'Deficit' and 'Decay'. I Developing Democracies: Democracy, Democratization, and Development. Aarhus Universitetsforlag, 155-175.


"The Crooked Roads of Democratization". I Developing Democracies: Democracy, Democratization, and Development. Böss, M., Møller, J. & Skaaning, S-E. (red.). Aarhus Universitetsforlag, 7-13


"Grundtvigs nationalisme i lyset af nationalismeteori". I Ove Korsgaard og Michael Schelde (red.), Samfundsbyggeren. Artikler om Grundtvigs samfundstænkning. Anis, 2013.


"Skolens værdier historisk belyst". I Birgitte H. Bækgaard, Dorthe S. Kallesøe og Henrik Bækgaard (red), Livsideer. Grundbog til KLM. Aarhus: Systime, 2012. iBog. 17 sider.


"Pierre Trudeau og den radikale vision om det identitetsløse folk". I Niels Grønkjær og Henrik Brandt-Pedersen (red.), Festskrift til Hans Hauge på 65-årsdagen.  København: Anis, 2012, 141-57.


"Collapse of the Celtic Tiger”. I Nordic Irish Studies, vol. 10, 2011, 119-35.


"Canadisk multikulturalisme - en snart afsluttet historie?", AngloFiles: Journal of English teaching, Vol. 162, November 2011, 40-47. 


Republikken Danmark: Oplæg til en ny værdipolitisk debat. København: Informations Forlag, 2011.


Narrating Peoplehood Amidst Diversity:Historical and Theoretical Perspectives. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, 2011. 


“Stories of Peoplehood: An Approach to the Study of Identity, Memory, and Historiography”. I Narrating Peoplehood Amidst Diversity


“Narratives of Peoplehood, National History, and Imagined Nations amidst Diversity”. I Narrating Peoplehood Amidst Diversity


”Irish Neutrality: From Nationalism to Postnationalism”. I Carmen Zamorano and Irene Gilsenan Nordin (ed.) Redefinitions of Irish Identity in the Twenty-First Century: A Postnationalist Approach. Peter Lang, 2010. 


“Farvel til New Labour?”. I AngloFiles: Journal of English teaching, Vol. November, Nr. 158, 2010.


”Hvad danske politikere kan lære af Francis Fukuyama”. I Turbulens. Forum for samtidsreflektion, 2009.


”Liberale dyder: Interview med Francis Fukuyama”. http://www.au.dk/fileadmin/www.au.dk/forskning/fukuyama_paa_aarhus_universitet/artikler_og_interviews/liberaledyder.pdf 2009.


"Europas grundfortællinger". I Jens Holger Schjørring og Jens Torkild Bak (red.), Fra modernitet til pluralisme. København: Anis, 2009. 29-65. 


"The Otherness of Babylon and Jerusalem", Double Dialogues, vol. 10 (2009), 1-10.


“De Valera Remembering: A Study in Memory and Self-representation”. I Michael Böss m.fl. (eds.) Irish Studies in Europe, bd.1 (2008). 111-20.


"Green Ethnics into Canadians: The Acculturation of Irish Catholics and the Myth oif Thomas D'Arcy McGee". I R.C. Thomsen og A.K.E. Lauridsen (red.), Canada Bound: Essays in Honour of Jørn Carlsen on the Occasion of his Retirement. Århus: Nordic Association for Canadian Studies, 2002.


"Ireland beyond Boundaries". I Australian Journal of Irish Studies, Vol. 7, Nr. 07/8, 2008, s. 114-18.


”Dannelse til medborgerskab". Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 1 (2008). 62-75.


"The Gendering of Ireland". I Paul, R., Avril, C. (ed.) At Home in the World, Göteborg: University of Gothenburg, Göteborg,


“Kampen om Irland – IRA og den irske stat. I Terror-ismer”, Den Jyske Historiker, nr. 115 (2007). 48-80.


”Fra irsk nation til irsk stat og national selvbestemmelse - og hvorfor nationalstater kun er halvmoderne”. I Ole Høiris og Thomas Ledet (red.), Modernitetens verden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2009.


”Romantikkens nation”. I Ole Høiris og Thomas Ledet (red.) Romantikkens verden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2008. 285-302.


”Den britiske oplysning og det moderne nationsbegreb”. I Høiris og Thomas Ledet (red.) Oplysningens verden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2007. 73-81.


”Irland”. I Ulla Gjedde Palmgren (red.) Håndbog i høflighed. København: Multivers, 2007.


”Theories of Memory and History” (2007). I Hedda friberg, Irene Gilsenan Nordin and Lene Yding Pedersen (ed.) Recovering Memory: Irish Representations of Past and Present. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2007.


”Nationalstaterne i det globaliserede Europa”. I Udenrigs, bd. 61 nr. 2 (2006), 6-20.

Æresborger i Tynset Kommune, Norge, 1995

Andre tillidshverv