Michael Böss cv

Michael Böss


Dr.phil. og cand.mag., lektor emeritus ved Aarhus Universitet


Historiker og samfundsforsker


Født 14. september 1952 i Ordrup, Gentofte Kommune


Kontakt: P.O. Pedersens Vej 12, 7500 Holstebro


Tlf. 2093 4818


engmb@cc.au.dk eller vagnmichael@gmail.com


 

 

Nuværende arbejde og hverv


Forfatter, kommentator, skribent og foredragsholder


Formand for bestyrelsen ved Lemvig Gymnasium


Medlem af Trygfondens Advisory Board


Medlem af bestyrelsen for Balance Danmark


Fagansvarlig for Irland og Nordirland på Lex.dk


Seniorrådgiver ved tænketanken Prospekt


Fast skribent ved tidsskriftet Critique
 

Uddannelse

 

Etnografi, 1971-72, Aarhus Universitet

 

Engelsk Filologi (hovedfag), 1972-1977, Aarhus Universitet

 

Kristendomskundskab/Religionsvidenskab (bifag), 1977-79, Aarhus Universitet

 

Studierejse til USA og Canda, herunder studier ved McGill University, Montreal 1974


Fellowship ved The Salzburg Global Seminar, juli 1977

 

Postgraduate Fellowship ved John F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, juli 1979Karriereforløb


Seniorrådgiver ved tænketanken Prospekt


Lektor msk i historie og samfundsforhold, Aarhus Universitet, 1998-2017.


Leder af MatchPoints Seminar, AU, 2007-2017


Leder af Center for Canadastudier, AU, 2008-2017


Leder af Center for Irske Studier, AU, 1999-2008

 

Lektor i britisk og amerikansk politik og samfund, Handelshøjskolen i Århus, 1994-1997

 

Adjunkt og lektor, Lemvig Gymnasium, 1980-1993.

 

Undervisningsassistent, Engelsk Institut, Aarhus Universitet, 1977-80.

 

Undervisningsassistent, Centenary College, Louisiana, USA, forår 1976.


 

Fast skribent ved Berlingske 2006-2017


Klummeskribent ved Jyllands-Posten 2017-2019


Klummeskribent ved netmediet Pio 2019-2020


Klummeskribent ved Dagbladet Holstebro-Struer 2011-2015Boganmelder ved Kristeligt Dagblad 


Boganmelder ved Berlingske


Boganmelder ved Weekendavisen


 

Freelance ved DR P1, 1986-1998: medarbejder ved "Folk og kirke", redaktør og tilrettelægger af samfunds- og kulurprogrammet "Marginalen", producent af feature-serier. 

 

Redaktør ved Forlaget Systime (1983-84)

 

Konsulent m.m. ved Forlaget Spektrum (1990-94)

 


Akademiske hverv

 

Aarhus Universitets repræsentant ved Estoril Conferences 2010-2016

 

Medlem af juryen for Estoril Global Issues Distinguished Book Prize, 2010-2016

 

Præsident for The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), 2001-2005. Vice-præsident 2006-07.

 

Stifter af NISN, The Nordic Irish Studies Network, 1997. Formand og eksekutivkomitémedlem, 1997-2007.

 

Præsident for The Danish Association for American Studies, 1994-98.

 

Medlem af bestyrelsen for The Nordic Association for American Studies, 1994-98

 

Medlem af eksekutivkomitéen for The International Society for Contemporary Literature and Theatre, 1994-1997

 

Evalueringskonsulent for det irske Ministerium for de Højere Uddannelser, 2005-2010.

 

Medlem af redaktionskomiteen for Den Jyske Historiker. 1995-2000.

 

Grundlægger af og redaktør for Nordic Irish Studies, 2003-12.

 

Medlem af redaktionskomiteen for Études irlandaises, 2002-2015.

 

Grundlægger og medlem af redaktionen for Irish Studies in Europe, 2004-08.

 

Anmelder for Nyt fra historien, 1996-2002

 

Fagredaktør ved Dansk Nationalleksikon

 

Censor ved universiteterne og handelshøjskolerne, 1989-2015

 

Medlem af Ph.d- og programudvalget ved Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 2009-2011.

 

____________________________________________________________________________

 

 

Forskningsophold i udlandet

 

Fellowship ved Department of Philosophy, Queen’s University, Ontario, sep-okt 2013


Fellowship ved Department of Political Science, University of British Columbia, Vancouver, sep-okt 2011


Forskningsrejser i Nunavut, Newfoundland-Labrador, Nunavut, Nortwest Territories og Yukon 2012, 2014 og 2016.

 

Fellowship ved Department of History, Monash University, Melbourne November-december 2010

 

St Mary’s College, Halifax, maj 2010

 

Dana College, Nebraska, Danish American Immigrant Archive, august 2009

 

Carleton University, Ottawa, og University of Toronto, juli-august 2000

 

The Evergreen State College, Washington, august-december 1995

 

Talrige kortere forskningsophold i Irland Legater 


Fulbright Research Scholarship til 6 måneders forskning i USA, 1995

 

Tre-måneders formidlingslegat fra Norges Forskningsråd, 1993


DANIDA rejselegat, 1989, reportagerejse i Indien


Vinder af prisopgave udskrevet af det japanske udenrigsministerium, 1986. Rejselegat.

 

Legat fra den amerikanske ambassade i Bonn, 1977

 


Æresbevisninger

 

Lemvig-prisen, 1993


Æresborger i Tynset Kommune, 1995

 


 

Andre tillidshverv

 

Bestyrelsesmedlem i Gymnasieskolernes Religionslærerforening, 1981-87

 

Formand for Gymnasieskolernes Religionslærerforening, 1984-87

 

Medlem af Undervisningsministeriets bekendtgørelsesudvalg, 1984-85

 

Medlem af Undervisningsministeriets bekendtgørelsesudvalg, 1987

 

Projektleder for "Eksport og Kulturforståelse", Religionslærerforeningen og Industrirådet, 1986

 

Medstifter af foreningen "Japansk i skolen", 1986

 

Grundlægger og leder af "Nordvesten, Kulturfestival for den Nordiske Udkant", 1991-93

 

Medlem af bestyrelsen for Holstebro Højskole, 1983-89

 

Formand for Plejehjemmet Skredsande, 1986-90

 

Medlem af Tvis Menighedsråd, 1984-92, formand 1988-92

 

Medlem af skolekommissionen i Holstebro Kommune, 1988

 

Medlem af Tænketanken for Nordvækstjylland, 1992-94

 

Medlem af redaktionen for Viborgs Stifts Årbog og Stiftsblad, 1993-95