Æresborger i Tynset Kommune, Norge, 1995

Andre tillidshverv 

Fast freelance ved Danmarks Radio P1, 1986-1998:medarbejder ved "Folk og kirke", redaktør og tilrettelægger af samfunds- og kulurprogrammet "Marginalen", producent af af feature-serier. 

Redaktør ved Forlaget Systime (1983-84)

Konsulent m.m. ved Forlaget Spektrum (1990-94)

 

Medstifter af NISN, The Nordic Irish Studies Network, 1997. Formand og eksekutivkomitémedlem, 1997-

Medlem af bestyrelsen for The Nordic Association for American Studies, 1994-98

Akademiske hverv

Aarhus Universitets repræsentant ved Estoril Conferences

Medlem af eksekutivkomiteen for The International Forum for the Future of Irish Studies, 2006.

Præsident for The European Federation of Associations and Centres of Irish Studies (EFACIS), 2001-2005. Vice-præsident 2006-07.

Medlem af eksekutivkomitéen for The International Society for Contemporary Literature and Theatre, 1994-1997

 

 

 

 

 

 

Evalueringsekspert for det irske Ministerium for de Højere Uddannelser, 2005-

Medlem af redaktionskomiteen for Études irlandaises, 2002-

Grundlægger af og redaktør for Nordic Irish Studies, 2003-

Grundlægger og medlem af redaktionen for Irish Studies in Europe, 2004-08

Anmelder for Nyt fra historien, 1996-2002

Medarbejder ved Dansk Nationalleksikon 1998-2001

Censor ved universiteterne og handelshøjskolerne, 1989-2015

Medlem af Ph.d- og programudvalget ved Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, 2009-2011. 

Forskningsophold i udlandet

Felllowship, Department of Philosophy, Queen's University, Kingston, Canada, sep.-okt. 2013

 

Fellowship ved Department of Political Science, University of British Columbia, Vancouver, sep-okt 2011

Fellowship ved Department of History, Monash University, Melbourne November-december 2010

St Mary’s College, Halifax, maj 2010

Dana College, Nebraska, Danish American Immigrant Archive, august 2009

Carleton University, Ottawa, og University of Toronto, juli-august 2000

The Evergreen State College, Washington, august-december 1995

Talrige kortere forskningsophold i Irland

Legater og æresbevisninger

Indstillet af Aarhus Universitet til Forskningskommunikationsprisen, 2007

Fulbright Research Scholarship til 6 måneders forskning i USA, 1995

Tre-måneders formidlingslegat fra Norges Forskningsråd, 1993

Lemvig-prisen, 1993

DANIDA rejselegat, 1989, reportagerejse i Indien

Vinder af prisopgave udskrevet af det japanske udenrigsministerium, 1986. Rejselegat.

Legat fra The Salzburg Seminar in American Studies, 1977

Legat fra den amerikanske ambassade i Bonn, 1977

Forskningsledelse m.m.

Projektet ”Exile in Irish history and culture”. Nordisk forskergruppe, 2002-05.Udgivelse: Re-Mapping Exile. Århus: Aarhus Universitetsforlag, 2005.

Projektet ”Memory in Irish history and culture”. Nordisk forskergruppe, 2005-06. Udgivelse 2007: Recovering Memory: Irish Representations of Past and Present.Cambridge Scholars Publishing.

Teamleder for forskningsgruppen i historie, samfund og kultur, SLK, 2007-2010

Arrangør af MatchPoints Seminar 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Arrangør af EFACIS 2001, den 4. Europæiske Konference for Irske Studier,   Aarhus Universitet

Bestyrelsesmedlem i Gymnasieskolernes Religionslærerforening, 1981-87

Formand for Gymnasieskolernes Religionslærerforening, 1984-87

Medlem af Undervisningsministeriets bekendtgørelsesudvalg, 1984-85

Medlem af Undervisningsministeriets bekendtgørelsesudvalg, 1987

Projektleder for "Eksport og Kulturforståelse", Religionslærerforeningen og Industrirådet, 1986

_______________________________

Medstifter af foreningen "Japansk i skolen", 1986

 

Medlem af bestyrelsen for Holstebro Højskole, 1983-89

Formand for Plejehjemmet Skredsande, 1986-90

Medlem af Tvis Menighedsråd, 1984-92, formand 1988-92

Medlem af skolekommissionen i Holstebro Kommune, 1988

Medlem af redaktionen for Viborgs Stifts Årbog og Stiftsblad, 1993-95

Medlem af Tænketanken for Nordvækstjylland, 1992-94

Medlem af programrådet for Folkeuniversitetet i Aarhus

Formand for Museet for Religiøs Kunst

Medlem af bestyrelsen for Lemvig Gymnasium

 

Fra "Demokratidebatten" 2012

Fareed Zakaria (Time/CNN) møder Francis Fukuyama (Stanford University, Distinguished Visiting Professor AU) efter ca. 20 år.

Fra "Demokratidebatten"

Ordstyrer Poul Erik Skammelsen

Fra MatchPoints 2013: Culture, Society and Politics:

Prisvinder 2009: Økonomen Paul Collier (Osford University)

Tony Blair, Bernardo de Barros (arrangør) og AU's pressechef Anders Corell

 

CV 

Født 14. September 1952 i Ordrup, Gentofte Kommune.

Kontakt: P.O. Pedersens Vej 12, 7500 Holstebro

Tlf. 9743 5123 el. 2093 4818

engmb@cc.au.dk eller vagnmichael@gmail.com

___________________________________________

Stilling, arbejde og hverv

Lektor msk, cand.mag., Aarhus Universitet

Fast kommentator og skribent ved Berlingske

Forfatter og foredragsholder

Formand for Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

Medlem af bestyrelsen for Lemvig Gymnasium

Medlem af Programrådet for Folkeuniversitetet i Aarhus

Medlems af Arbedsgruppen for Folkekirkens Videnscenter

 

 

Uddannelse

Etnografi, 1971-72, Aarhus Universitet

Engelsk Filologi (hovedfag), 1972-1977, Aarhus Universitet

Kristendomskundskab (bifag), 1977-79, Aarhus Universitet

Studier ved McGill University, Montreal, august 1974

Studier ved San Diego State University, oktober-november 1974

Fellowship ved The Salzburg Global Seminar, juli 1977

Postgraduate Fellowship ved John F. Kennedy Institut für Nordamerikastudien, Freie Universität Berlin, juli 1979

Karriereforløb

Lektor og centerleder (historie, samfundsforhold, canadiske studier) Aarhus Universitet, 1998- .

Lektor i britisk og amerikansk politik og samfund, Handelshøjskolen i Århus, 1994-1997

Adjunkt og lektor, Lemvig Gymnasium, 1980-1993.

Undervisningsassistent, Engelsk Institut, Aarhus Universitet, 1977-80.

Undervisningsassistent, Centenary College, Louisiana, USA, forår 1976.